Stage-Z

Maakt theater dat je raakt

Over Stage-Z

Maakt theater van NU dat je raakt!
Stage-Z maakt landelijk toerende, professionele theaterproducties over schurende maatschappelijke issues in de (vooral grootstedelijke) samenleving van nu. De thema’s van de producties spreken een groot publiek aan, waaronder juist publiek dat zelden of nooit naar het theater gaat. Stage-Z wil met haar producties een sterk inhoudelijke bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat. En bij voorstellingen van Stage-Z gebeurt er altijd meer! Binnen een totaalconcept is er onder meer voor en na de voorstelling ruimte voor een directe dialoog met het publiek. Eerdere producties van Stage-Z waren Hijabi Monologen Nederland en De Man Is Lam.

Stage-Z en Theater Zuidplein
Stage-Z maakt producties in opdracht van Theater Zuidplein in Rotterdam. Theater Zuidplein is het podium van NU met theater dat je raakt en staat voor laagdrempelig, actueel maatschappelijk geëngageerd aanbod met een prijsstelling die aansluit bij het grootstedelijke publiek. Theater Zuidplein wordt door vakgenoten in Nederland en Europa aangemerkt als toonaangevend en succesvol expert op het gebied van innovatief diversiteitsbeleid.

Samen met u theater maken dat er toe doet! (ANBI)
Stichting Stage-Z is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% een algemeen belang dient. Stage-Z moet om haar kerntaken te kunnen uitoefenen voor een groot deel vertrouwen op bijdragen vanuit de samenleving: overheid, bedrijven, fondsen en particulieren. De ANBI-status biedt het theater bepaalde belastingvoordelen, maar dit geldt ook voor donateurs. Bekijk hier de voordelen van het doneren aan een instelling met een ANBI-status. Voor de ANBI gegevens, klik hier.

Governance / Jaarverslag
Stage-Z is een stichting met een Raad van Toezicht en een directie die gevormd wordt door mevrouw Emmelien Matthijsse (1966), algemeen directeur. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en komt minimaal meestal 4x per jaar bijeen (september, november, maart en mei). De vergadercyclus van de Raad van Toezicht is gekoppeld aan die van het indienen van het jaarverslag en de jaarrekening bij de grootste subsidiënt, de gemeente Rotterdam.

Bekijk ons jaarverslag 2020, jaarrekening 2020 en beleidsplan 2021. Klik hier voor de jaarrekening 2019