Stage-Z

Maakt theater dat je raakt

Steun Stage-Z

Uw gift kan aftrekbaar zijn van de belasting!
Stage-Z is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan Stage-Z van de inkomstenbelasting aftrekbaar kunnen zijn. Denkt u erover ons een bedrag te schenken van meer dan ongeveer € 50,-, dan is het al verstandig om even naar de regels hierover op de website van de Belastingdienst te kijken. Sinds 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet in werking getreden die het voor particulieren en bedrijven nog interessanter heeft gemaakt om een schenking te doen aan een culturele instelling of ander goed doel. Zo is een gift nu bijvoorbeeld niet 100% aftrekbaar, maar 125%! Binnen de grenzen van de drempel en het maximumbedrag dan uiteraard. Ook kunt u de Geefwijzer raadplegen van overheidsinitiatief Daar Geef Je Om.

Maak het mogelijk!
Wilt u een bepaalde voorstelling mogelijk maken of heeft u andere ideeën? Neem dan contact met ons op via info@stage-z.nl of bel met +31 (0) 10 20 30 207. Dankzij uw steun maken wij schurende maatschappelijke issues in de (vooral grootstedelijke) samenleving van nu bespreekbaar. Wij gaan graag met u in gesprek.